Politica de confidentialitate

SC MALL RETAIL ROM SRL colecteaza informatie anonima, fara caracter personal, furnizata de utilizatorii acestui site, pentru a genera rapoarte statistice pentru uzul nostru exclusiv, privitoare la utilizarea site-ului web.

Utilizatorii acestui site pot opta sa primeasca mesaje de email ocazionale de la MALL RETAIL ROM. MALL RETAIL ROM nu va vinde, inchiria sau dezvalui nimanui orice fel de informatii cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizeaza in cursul exprimarii acestei optiuni. Informatiile cu caracter personal sunt utilizate numai pentru a trimite utilizatorilor informatii actuale despre MALL RETAIL ROM si activitatile sale profesionale si de afaceri.

Daca utilizatorul doreste sa stearga orice informatie proprie cu caracter personal aflata in posesia MALL RETAIL ROM in orice moment si pentru orice motiv, el trebuie sa contacteze MALL RETAIL ROM si sa solicite in mod specific si in scris stergerea respectivei informatii.